Cookie Policy for www.schiermonnikoogtv.nl


What Are Cookies


As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies...

How We Use Cookies


We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately is most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies


You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

The Cookies We Set


This site offers newsletter or email subscription services and cookies may be used to remember if you are already registered and whether to show certain notifications which might only be valid to subscribed/unsubscribed users.

This site offers e-commerce or payment facilities and some cookies are essential to ensure that your order is remembered between pages so that we can process it properly.

In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.


Third Party Cookies


In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

Third party analytics are used to track and measure usage of this site so that we can continue to produce engaging content. These cookies may track things such as how long you spend on the site or pages you visit which helps us to understand how we can improve the site for you.

The Google AdSense service we use to serve advertising uses a DoubleClick cookie to serve more relevant ads across the web and limit the number of times that a given ad is shown to you.

For more information on Google AdSense see the official Google AdSense privacy FAQ.

We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; Facebook, Twitter, Google, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.


More Information


Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site. However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods.

Email: info@schiermonnikoogtv.nl


NEDERLANDSCookie beleid voor www.schiermonnikoogtv.nl

Wat zijn cookies

Zoals gebruikelijk is met bijna alle professionele websites Deze website maakt gebruik van cookies, die kleine bestanden die worden gedownload naar uw computer, om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie zij verzamelen, hoe we die gebruiken en waarom we soms nodig hebben om deze cookies op te slaan. We zullen ook vertellen hoe u deze cookies worden opgeslagen kan echter dit downgraden of 'break' bepaalde elementen van de sites functionaliteit kan voorkomen.

Voor meer algemene informatie over cookies zie de Wikipedia-artikel over HTTP cookies ...

Hoe gebruiken we cookies

We gebruiken cookies om verschillende redenen hieronder. Helaas is het in de meeste gevallen zijn er geen industrie standaard opties voor cookies uitschakelen zonder de functionaliteit en de functies die ze toevoegen aan deze site volledig uitschakelen. Het wordt aanbevolen dat u achterlaten op alle cookies als je niet zeker weet of je ze nodig hebt of niet in het geval ze worden gebruikt om een ​​dienst die u gebruikt te bieden.

Het uitschakelen van cookies

U kunt de instelling van cookies te voorkomen door het aanpassen van de instellingen van uw browser (zie uw browser Help voor hoe dit te doen). Wees ervan bewust dat het uitschakelen van cookies zal de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt beïnvloeden. Het uitschakelen van cookies zal meestal resulteren in ook bepaalde functionaliteit en mogelijkheden van de site uit te schakelen. Het wordt daarom aanbevolen dat u geen cookies uitschakelen.

De Cookies Wij Set

Deze site biedt de nieuwsbrief of e-abonnementsdiensten en cookies worden gebruikt om te onthouden als je al geregistreerd bent, en of bepaalde meldingen die alleen zou gelden voor ingeschreven / uitgeschreven gebruikers tonen.

Deze site biedt e-commerce of betalingsfaciliteiten en sommige cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt herdacht tussen de pagina's, zodat we het goed kunnen verwerken.

Om u te voorzien van een geweldige ervaring op deze website bieden we de functionaliteit om uw voorkeuren voor te stellen hoe deze site draait wanneer je het gebruikt. Om uw voorkeuren te onthouden moeten we cookies zo instellen dat deze informatie kan worden opgeroepen wanneer u met een pagina wordt beïnvloed door uw voorkeuren.Third Party Cookies

In sommige bijzondere gevallen gebruiken we ook cookies door vertrouwde derde partijen. Het volgende hoofdstuk beschrijft welke cookies van derden die u kunt tegenkomen via deze site.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics is een van de meest voorkomende en vertrouwde analytics oplossing op het web voor het helpen van ons om te begrijpen hoe u de site en de manieren waarop wij uw ervaring kunnen verbeteren gebruiken. Deze cookies kunnen zaken bijhouden zoals hoe lang u besteden op de site en de pagina's die u bezoekt, zodat we kunnen blijven boeiende inhoud te produceren.

Voor meer informatie over Google Analytics cookies, zie de officiële Google Analytics-pagina.

Derden analytics worden gebruikt voor het volgen en meten van het gebruik van deze site, zodat we kunnen blijven produceren boeiende inhoud. Deze cookies kunnen zaken bijhouden zoals hoe lang u besteden op de site of pagina's die u bezoekt die ons helpt om te begrijpen hoe we de site voor u kunnen verbeteren.

Het Google AdSense-dienst die we gebruiken om reclame te maken gebruikt een DoubleClick-cookie om meer relevante advertenties weer te geven over het web en het beperken van het aantal keren dat een bepaalde advertentie wordt aan u getoond.

Voor meer informatie over Google AdSense zie de officiële Google AdSense privacy FAQ.

We maken ook gebruik van social media knoppen en / of plugins op deze site die u in staat om verbinding te maken met uw sociale netwerk op verschillende manieren. Om deze op de volgende social media sites, waaronder werken; Facebook, Twitter, Google, zal de cookies via onze site, die kan worden gebruikt om je profiel te verbeteren op hun site of bijdragen aan de gegevens die zij houden voor diverse doeleinden beschreven in hun respectieve privacybeleid ingesteld.Meer informatie

Hopelijk dat heeft dingen opgehelderd voor u en net als eerder vermeld als er iets is dat je niet zeker weet of je nodig hebt of niet het is meestal veiliger om cookies toe te laten in het geval het gaat samenwerken met een van de functies die u op onze site te verlaten. Maar als je nog steeds op zoek naar meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via een van onze favoriete contact methoden.

E-mail: info@schiermonnikoogtv.nl


cookie policy|Privacy Policy|

Schiermonnikoog TV